Met heel veel plezier heten wij onze nieuwe collega’s Mireille Bourne en Shama Bahadoersing van harte welkom bij CoCon.

Mireille komt ons team versterken als teamcoach voor Rotterdam en Shama als office-medewerkster voor CoCon. Beiden zijn al heel enthousiast begonnen. Adviseurs Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddelaars kunnen persoonlijk kennismaken op een van de CoCon Zomerfeesten zaterdag 1 juli of donderdag 6 juli.

Wij kijken uit naar een fijne en zeker ook gezellige samenwerking en wensen Mireille en Shama veel succes en plezier in hun werk bij CoCon.