Conflicten tussen buren gaan in de Hoeksche Waard vaker over groen dan het landelijk gemiddelde.

Dat concludeert Buurtbemiddeling Oud-Beijerland nadat zij in 2014 van start ging. De bereidheid om met elkaar in dialoog te gaan, is daarentegen relatief groter.

Bij burenruzies over groen moet men denken aan overhangende takken en andere overlast uit tuinen. Volgens coördinator Vinod Bhagwandin is het belangrijk om over dit soort zaken afspraken te maken. ,,Maar nog beter is om van te voren al te investeren in de relatie met de buren. Leer elkaar een beetje kennen en onderhoud het contact. Begrip opbrengen voor elkaars situatie kan een heleboel oplossen. Soms weet je niet hoe het komt dat iemand zich ergens aan ergert. Als je echter naar elkaars verhaal wilt luisteren, kan het enorm helpen. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat een prettige omgang met de buren essentieel is voor de gezondheid. De kans op een hartinfarct wordt er zelfs door verkleind”, legt hij uit.

Hoewel buurtbemiddeling zich vooral richt op Oud-Beijerland, worden incidenteel ook meldingen uit aangrenzende plaatsen in behandeling genomen. In 2014 ging het om totaal 27 zaken. Naast groen speelden daarin ook geluidshinder, roddel en dierenoverlast een rol. Van het totaal kon 71 procent naar tevredenheid van betrokkenen worden opgelost. Dat is hoger dan het landelijk percentage, dat 67 procent bedraagt.

Bij Buurtbemiddeling werken 11 getrainde vrijwilligers die helpen bij de conflicten. Aanmeldingen komen binnen via de gemeente, de politie of van betrokkenen zelf. er zijn verschillende manieren van aanpak mogelijk. Maatwerk is belangrijk, want ieder conflict is anders. ,,Maar hoe verschillend we ook kunnen zijn, als het erop aankomt willen we vaak hetzelfde. Zo heeft iedereen behoefte aan een rustige en harmonieuze leefomgeving.” Of Buurtbemiddeling structureel kan worden uitgebreid naar de andere gemeenten, wordt nog onderzocht.

Algemeen Dagblad, 25 september door Marianne van de Polder