Buurtbemiddeling Barendrecht

WAAR GAAT BUURTBEMIDDELING OVER?
Buurtbemiddeling is er voor bewoners in de wijk, die problemen of ruzie hebben met hun buren. Of het nu gaat om lawaai, overlast door kinderen of huisdieren, rommel, pesterijen, een gespannen situatie, problemen in het portiek of irritatie over heggen, bomen of schuttingen.

Wanneer het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan Buurtbemiddeling ingeschakeld worden. In het team van vrijwilligers zitten bewoners die getraind zijn om te bemiddelen.

HOE WERKT BUURTBEMIDDELING?
Als u een probleem of een klacht wilt aanmelden, dan kunt u bellen naar ons telefoonnummer. De coördinator bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn. Hij zorgt ervoor dat twee bemiddelaars een afspraak maken met u. Dat kan bij u thuis of bij ons op kantoor.

Daarna wordt als u dat wilt, een afspraak gemaakt met uw buren. Ook die worden gevraagd voor een gesprek.

De volgende stap is dat u beiden met de bemiddelaars om de tafel gaat zitten. In dat gesprek wordt gezamenlijk naar een oplossing voor de problemen gezocht. Een oplossing, die voor u beiden acceptabel is.

Na een afgesproken periode neemt Buurtbemiddeling contact met u beiden op om te bespreken hoe het gaat en of de oplossing werkt.

ONAFHANKELIJK, ONPARTIJDIG EN VERTROUWELIJK
Buurtbemiddeling is onafhankelijk. Ze hoort niet bij een bepaalde organisatie: dus niet bij de politie, woningcorporatie of welzijnsinstelling. Het is wel belangrijk dat we bekend zijn in de gemeente en dat de instellingen weten hoe ze bewoners kunnen doorverwijzen. De coördinator heeft dus wel regelmatig overleg met andere organisaties om goed met elkaar samen te werken wanneer dat nodig is.

Buurtbemiddeling is onpartijdig. Wanneer bewoners een bemiddeling hebben, dan zijn de bemiddelaars neutraal. Om die reden worden de gesprekken altijd op neutraal gebied gevoerd. Ook houden de bemiddelaars alle gesprekken vertrouwelijk: uw privacy is dus gewaarborgd.

De bemiddeling is geen kwestie van wie er wint of wie het meest zijn recht haalt. Wij vinden een bemiddeling succesvol als de betrokken bewoners naar huis gaan met een oplossing waarover ze beiden tevreden zijn.

SPELREGELS
Buurtbemiddeling staat of valt met de bereidheid van bewoners om met elkaar te praten en samen naar oplossingen te zoeken. De bemiddelaars gaan dus niet op verzoek van een bewoner bij de buren langs om ’even te vertellen’ wat wel en niet mag.

Problemen waarbij sprake is van geweld, criminaliteit of zware psychische problemen worden niet door ons bemiddeld. De coördinator kan wel met u bespreken bij welke instantie u eventueel aan kunt kloppen.

Alle bewoners van Barendrecht kunnen gratis van Buurtbemiddeling gebruik maken.

U kunt ons bereiken via:
E buurtbemiddelingbarendrecht@gmail.com
T 06 – 1863 3438

Buurtbemiddeling Barendrecht wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Barendrecht, Woonvereniging Patrimonium Barendrecht, Vestia, Havensteder en de politie.