Burenruzies beginnen vaak klein maar kunnen hoog oplopen. Vaak heeft de overlast of ruzie een dieperliggende oorzaak. De buurtbemiddelaars zijn getraind om deze onderliggende gebeurtenissen en daarmee gepaard gaande emoties bespreekbaar te maken tussen de buren in kwestie. Eerst gaan zij met beide buren apart in gesprek, daarna met hen samen om oplossingen te vinden voor het conflict en daarvoor toekomstgerichte afspraken te maken; oplossingen en afspraken, waarin beide buren zich kunnen vinden.

CoCon heeft sinds 1996 ervaring in het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling in diverse gemeenten. Haar projecten buurtbemiddeling variëren van gebieden met 10.000 tot ruim 640.000 inwoners met een totaal aan zaken op jaarbasis van resp. 30 tot circa 1.000 per gebied.

Buurtbemiddeling Barendrecht

‘Onpartijdig met een luisterend oor’

CoCon is in 2011 met buurtbemiddeling Barendrecht gestart met een combinatieteam van volwassenen en jongeren, dat zich inzette voor buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling!

Bijna tien jaar later kunnen inwoners van Barendrecht nog altijd gebruik maken van buurtbemiddeling en sinds 2017 van de Advieslijn Woonoverlast Barendrecht.

Lees meer

Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee

‘Van ruzie naar rust’

In 2017 is CoCon in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee.

Lees meer

Buurtbemiddeling Hoeksche Waard

‘Van conflict naar contact’ 

In 2014 heeft de gemeente Oud-Beijerland groen licht gegeven aan CoCon om met buurtbemiddeling van start te gaan. In 2016 sloten de andere voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard aan, waardoor alle inwoners van de Hoeksche Waard tot op heden van deze voorziening gebruik kunnen maken.

Lees meer

Buurtbemiddeling Rotterdam

‘Onpartijdig met een luisterend oor’

CoCon heeft met Buurtbemiddeling Rotterdam aan de wieg gestaan van buurtbemiddeling in heel Nederland. In het najaar van 1996 ging het eerste project van start en zijn de eerste buurtbemiddelaars getraind, die als ware pioniers de eerste bemiddelingen hebben uitgevoerd.

Sinds 2019 is CoCon gestart met de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam in combinatie met Buurtbemiddeling Rotterdam.

Lees meer