Op basis van haar praktijkervaring, signalen van buurtbemiddelaars, netwerkpartners en ontwikkelingen in de samenleving heeft CoCon in de afgelopen 25 jaar diverse thema- en verdiepingstrainingen en workshops op eigen initiatief en op verzoek ontwikkeld en uitgevoerd.

Dit trainingsaanbod is voor zowel buurtbemiddelaars als professionals van bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeentes, onderwijs- en welzijnsorganisaties toegankelijk.

Opfristraining buurtbemiddeling (1 dagdeel)

Deze thematraining is voor alle buurtbemiddelaars om één keer per jaar te volgen om de kennis van de methodiek op te frissen en ook om de gesprekstechnieken te verdiepen en nieuwe technieken te leren. In deze training nemen we eventuele moeilijkheden of kwesties mee waar de deelnemers tegenaan lopen in de praktijk van het bemiddelen.

Complexe Zaken (2 dagdelen) 

Steeds vaker krijgen we te maken met buurtbemiddelingszaken die complexer zijn dan vroeger. Hierin spelen thema’s als discriminatie, multiproblematiek en psychosociale problemen een rol. Het is dan voor de bemiddelaars soms lastig te bepalen wat de vervolgstap gaat worden.
In deze training leren de deelnemers de complexiteit die kan optreden in bemiddelingen begrijpen en hanteren. Wat is de juiste vervolgstap? Maar ook en zelfs verdergaand: hoe kun je deze lastige aspecten juist benutten ter bevordering van een geslaagde bemiddeling?
Deze thematraining is voor alle buurtbemiddelaars ongeacht ervaring, achtergrond en niveau toegankelijk, praktisch van opzet en interactief.

Thematraining Coaching (3 dagdelen)

Deze thematraining gaat specifiek in op het coachen van bewoners in het omgaan met de situatie als de buren niet mee willen doen aan de bemiddeling. De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Deze training wordt, in op de werksituatie aangepaste vorm, ook aangeboden aan medewerkers van andere organisaties.

Thematraining Pendelbemiddeling (2 dagdelen)

Deze thematraining gaat specifiek in op het pendelen tussen buren die niet (direct) samen om de tafel willen, maar toch bemiddeld willen worden. De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen

Thematraining Groepsbemiddeling (2 dagdelen)

Deze thematraining gaat specifiek in op het bemiddelen in een situatie waarin één gezin of één bewoner door meerdere buren wordt aangewezen als de overlastgever. Het is belangrijk hier goed voorbereid en gestructureerd mee om te gaan. De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Meer informatie en aanmelden:

CoCon Training Center

Van der Takstraat 102A,
3071 LM Rotterdam

Telefoon:
010 481 58 36

E-mail:
info@colouredconsultancy.nl

Thematraining Uitnodigen van buur B (1 dagdeel)

Het uitnodigen van buur B voor een gesprek vinden buurtbemiddelaars vaak de moeilijkste of lastigste fase in een bemiddeling. In de training leren bemiddelaars hoe zij effectief buur B kunnen uitnodigen voor een gesprek, een gedegen constructieve aanpak waarmee zij passend om kunnen gaan met alle mogelijke weerstanden en reacties. Veel aandacht is er voor een goede voorbereiding, de formulering van de boodschap en gevoel voor de flow van het gesprek.

Thematraining Omgaan met cultuurverschillen en diversiteit in leefstijlen (3 dagdelen)

Buurtbemiddelaars kunnen tijdens het bemiddelen te maken krijgen met een diversiteit aan cultuurverschillen tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en henzelf. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties en principiële of praktische dilemma’s. En daarmee bij de bemiddelaars èn bij de bewoners onbegrip, misverstand en onzekerheid creëren. Het resultaat: interculturele miscommunicatie en minder succesvolle bemiddelingen. De vraag is: hoe kun je goed bemiddelen zodat iedereen, bewoners en bemiddelaars, tot hun recht komen? En hoe ga je om met cultuurverschillen en culturele (on)gevoeligheden?

De CoCon-training ‘Omgaan met cultuurverschillen’ leert bemiddelaars en andere vrijwilligers en professionals cultuurverschillen te begrijpen en vooral hoe zij er zelf positief en effectief mee om kunnen gaan. Belangrijk hierbij is bewust te worden van de eigen waarden, oordelen, aannames en verwachtingen jegens bewoners.

Thematraining Aanpak complexe zaken (3 dagdelen)

Een geluid dat steeds meer gehoord wordt onder coördinatoren Buurtbemiddeling is dat de zaken steeds complexer worden en dat het voor de bemiddelaars regelmatig lastig is te bepalen wat de vervolgstap gaat worden. Hierin spelen thema’s als discriminatie, multi problematiek en psychosociale problemen een rol.

In deze training leren de deelnemers de complexiteit die kan optreden in bemiddelingen begrijpen en hanteren. Centrale vraag is: hoe kun je complexe aspecten in bemiddelingszaken zinvol interpreteren en adequaat hanteren? Wat is de juiste vervolgstap?

Maar ook en zelfs verdergaand: hoe kun je deze lastige aspecten juist benutten ter bevordering van een geslaagde bemiddeling?

Daarnaast is het belangrijk de kennis en ervaring die bemiddelaars verkrijgen uit complexe zaken te gebruiken voor doelbewuste en structurele deskundigheidsbevordering van het hele team vanuit het concept van de lerende en delende bemiddelaar.

Meer informatie en aanmelden:

CoCon Training Center

Van der Takstraat 102A,
3071 LM Rotterdam

Telefoon:
010 481 58 36

E-mail:
info@colouredconsultancy.nl

Workshop doorverwijzers en netwerkpartners

Deze workshop is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die bewoners doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Tijdens deze bijeenkomst worden de procedure en methodiek van buurtbemiddeling kort toegelicht, waarna de focus ligt op een goede doorverwijzing en daarmee kansrijk bemiddelingstraject. Hoe verwijs je door, wat zeg je wel, wat niet en welke casussen zijn geschikt voor buurtbemiddeling. Ook wordt aandacht besteed aan de afstemming en terugkoppeling tussen doorverwijzer en coördinator, gedurende het bemiddelingstraject. Deze workshop kan op locatie gegeven worden of in ons trainingscentrum.

Overige thematrainingen en workshops op maat en eventueel op eigen locatie

Voor bewoners en vrijwilligers:

 • Communicatie
 • Conflictoplossing
 • Sociale vaardigheden
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ontmoeting en activering / integratie en participatie
 • Omgaan met verschillende culturen en leefstijlen in de buurt
 • Dialoog voeren

Voor leerlingen en docenten van alle schooltypen:

 • Conflict bemiddeling
 • Leerling bemiddeling
 • Sociale vaardigheden
 • Vredeslessen
 • Mindfulness
 • Maatschappelijke stages

Voor mediators:

 • Omgaan met heftige emoties in mediation
 • Omgaan met culturele verschillen in mediation

Voor professionals:

 • Coaching voor callcenter-, balie-, bureau- of buurtmedewerkers
 • Coaching van medewerkers gericht op communicatieve vaardigheden
 • Coaching van medewerkers gericht op persoonlijke ontwikkeling

Wij coachen uw professionals individueel of in teamverband in diverse vaardigheden: communicatie, conflict coaching of persoonlijke ontwikkeling. Ieders specifieke leerwensen zijn leidend. Snelheid en concrete groei zijn gegarandeerd.

Al onze trainingen en ook nieuwe trainingsthema’s kunnen op maat en in aantal dagdelen ontwikkeld, aangepast en op locatie uitgevoerd worden.

Meer informatie en aanmelden:

CoCon Training Center

Van der Takstraat 102A,
3071 LM Rotterdam

Telefoon:
010 481 58 36

E-mail:
info@colouredconsultancy.nl