DATA EN TIJDEN

Trainingen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelnemers.

CoCon BB Basistraining, CCV erkend

6 dagdelen (met extra oefening en aandacht voor complexe cases en culturele verschillen)

Elke avond van 19.00 tot 22.00 uur:
Afwisselend live en online (Zoom), Onder voorbehoud, dinsdagen live en donderdagen online.

BBBT 1:
Di 17-1, do 19-1, di 24-1, do 26-1, do 2-2 en di 7-2

BBBT 2:
Di 7-3, do 9-3, di 14-3, do 16-3, do 23-3 en di 28-3

BBBT 3:
Di 9-5, do 11-5, di 16-5, di 23-5, di 30-5 en do 1-6

BBBT 4:
Di 13-6 LIVE, za 17-6 LIVE, di 20-6 ZOOM, do 22-6 ZOOM en di 27-6 LIVE

De zaterdag van 10:00 tot 17:00. Dit zijn dus 2 dagdelen. Lunch wordt verzorgd.

BBBT 5:
Di 12-9, do 14-9, di 19-9, do 21-9, do 28-9 en di 3-10

BBBT 6:
Di 24-10, do 26-10, di 31-10, do 2-11, do 9-11 en di 14-11

BBBT 7:
Di 21-11, do 23-11, di 28-11, do 30-11, di 12-12 en do 14-12

Meer informatie en aanmelden:

CoCon Training Center

Van der Takstraat 102A,
3071 LM Rotterdam

Telefoon:
010 481 58 36

E-mail:
info@colouredconsultancy.nl

CoCon Opfristrainingen (1 dagdeel)
Deze training is bedoeld voor buurtbemiddelaars die hun kennis willen opfrissen.
Bijvoorbeeld voor bemiddelaars die er een tijdje uit geweest zijn en weer willen opstarten. Er is dan
geen nieuwe basistraining nodig, maar even de al aanwezige kennis opfrissen is vaak wel prettig.
Ook adviseren wij na het behalen van het basiscertificaat eenmaal per jaar een opfrisavond te
doen. Voor bemiddelaars zelf een “APK”, een check, of zij nog volgens het protocol werken en er
bijvoorbeeld geen OMA’s ingeslopen zijn. Voor coördinatoren van belang om de kundigheid van de
bemiddelaars op hoog niveau te houden.

Opfristraining

19.00 – 22.00 uur: Rotterdam of online (Zoom)

Dinsdag 31 januari
Woensdag 22 februari
Dinsdag 18 april
Donderdag 29 juni
Dinsdag 26 september
Donderdag 16 november

CoCon Thematrainingen     

Elke avond van 19:00 – 22:00: Online training (Zoom)

De 40 Beste Vragen (2 dagdelen)

Deze thematraining gaat specifiek in op het gebruiken van de 40 beste vragen en vraagstrategieën in het bemiddelen en coachen. Hiermee krijg en houd je het gesprek in beweging en kun je het sturen, kantelen en verandering creëren.

Donderdag 16 februari
Donderdag 23 februari

Coaching (3 dagdelen)

Deze thematraining gaat specifiek in op het coachen van bewoners in het omgaan met de situatie als de buren niet mee willen doen aan de bemiddeling.

Hoe kun je de overlast anders ervaren en een prettiger leven hebben als de buur niet verandert? De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Woensdag 15 maart
Woensdag 22 maart
Woensdag 29 maart

Complexe Zaken (2 dagdelen)

Steeds vaker krijgen we te maken met buurtbemiddelingszaken die complexer zijn dan vroeger. Hierin spelen thema’s als discriminatie, multiproblematiek en psychosociale problemen een rol. Het is dan voor de bemiddelaars soms lastig te bepalen wat de vervolgstap gaat worden.

In deze training leren de deelnemers de complexiteit die kan optreden in bemiddelingen begrijpen en hanteren. Wat is de juiste vervolgstap? Maar ook en zelfs verdergaand: hoe kun je deze lastige aspecten juist benutten ter bevordering van een geslaagde bemiddeling?

Deze thematraining is voor alle buurtbemiddelaars ongeacht ervaring, achtergrond en niveau toegankelijk, praktisch van opzet en interactief.

Woensdag 7 juni
Woensdag 14 juni

CoCon Thematrainingen (datum nog niet bekend)

Maatwerktrainingen en workshops op aanvraag (1 of meer dagdelen)
Voor alle trainingen geldt: data en locatie/medium in overleg en doorgang bij minstens 8 deelnemers.

TeleBB (1 dagdeel)
Deze thematraining gaat specifiek in op het bemiddelen via telefoon en beeldbellen (Zoom, Teams,
Skype etc.). Enige basisvaardigheid met beeldbellen wordt verondersteld.

Groepsbemiddeling of pendelbemiddeling (2 dagdelen)
Groepsbemiddeling gaat specifiek in op het bemiddelen in een situatie waarin één gezin of één
bewoner door meerdere buren wordt aangewezen als de overlastgever. Pendelbemiddeling gaat
specifiek in op het pendelen tussen buren die niet (direct) samen om de tafel willen, maar toch
bemiddeld willen worden. Afhankelijk van de animo gaat de training over groeps- of
pendelbemiddeling.

Senior Buurtbemiddelaar (twee dagdelen)
De Senior Buurtbemiddelaar training is bedoeld voor buurtbemiddelaars met geruime ervaring in
het bemiddelen die zichzelf willen versterken in het begeleiden van minder ervaren of minder sterke
collega-Buurtbemiddelaars.
De training dient er ook toe om te kijken of je jezelf en wij je geschikt vinden om als Senior
Buurtbemiddelaar anderen te begeleiden. In deze training gaat het dus om: constructief begeleiden
en effectief samenwerken vanuit een open, respectvolle en wederzijds lerende houding. Een
bemiddelaar is immers nooit te oud of te ervaren om te leren en zich te blijven ontwikkelen!

Eenzijdige Situatie Verbetering (twee dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het verbeteren of zelfs oplossen van de overlastervaring
van bewoners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychologische technieken die de persoonlijke
ervaring van woonoverlast direct, ingrijpend en blijvend kunnen veranderen. Hierdoor zal de
bewoner de overlast niet of minder indringend en overlastgevend ervaren. De training is bedoeld
voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Provocatieve bemiddeling en coaching (1 hele dag of twee dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het benutten van provocatieve gesprekstechnieken in het
bemiddelen en coachen. De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben
met het bemiddelen.

Werken met innerlijke delen in bemiddeling en coaching (1 hele dag of twee dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het herkennen en transformeren van innerlijke delen
(Kindsdelen, Volwassen delen en Ouderdelen) in het bemiddelen en coachen. Vanuit het
perspectief van de transactionele analyse (TA). De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al
enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Werken met de Roos van Leary in bemiddeling en coaching (1 hele dag of twee dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het herkennen en transformeren van machts- en
samenwerkingsbalansen in het bemiddelen en coachen. Op basis van de Roos van Leary: een
interactiecirkel dat inzichten en interventies biedt in de communicatieve acties en reacties van
mensen. Hiermee kunnen we snel gedrag analyseren, begrijpen en beïnvloeden. De training is
bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Werken met het kernkwadrant van Ofman in bemiddeling en coaching (1 hele dag of twee
dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het gebruiken van het kernkwadrantenmodel van Daniel
Ofman in het bemiddelen en coachen. Hiermee heb je een praktische communicatietool om
burenconflicten te begrijpen, op een bepaalde manier bespreekbaar te maken en te veranderen.
De training is bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Werken met karakterstructuren in bemiddeling en coaching (1 hele dag of twee dagdelen)
Deze thematraining gaat specifiek in op het herkennen en gebruiken van karakterstructuren in het
bemiddelen en coachen. Karakterstructuren vormen zich tijdens de kindertijd als
beschermingsmechanismen in reactie op de omgeving. Iedereen ontwikkelt ze in het opgroeien van
kind tot volwassene. Aanvankelijk tonen ze zich in de vorm van spierspanningen. Later worden ze
tot gewoontepatronen, die onze gedachten, gevoelens en gedrag bepalen. Door in staat zijn ze te
herkennen bij buren die in conflict zijn, winnen we aan inzicht in hun gedrag en houding en in je
eigen structuur, en kun je op een gerichte manier omgaan en werken met hen. De training is
bedoeld voor bemiddelaars, die al enige ervaring hebben met het bemiddelen.

Omgaan met culturele verschillen / diversiteit (1 hele dag of twee dagdelen)
In deze dagtraining leren de bemiddelaars omgaan met culturele verschillen. Ze leren hoe ze goed
kunnen bemiddelen zodat iedereen, cliënten én de bemiddelaar, tot hun recht komen. Centraal
staat hoe diversiteit aan allerhande culturele en etnische achtergronden, lifestyles en expressies
kan worden begrepen en positief en effectief kan worden benut voor het proces. Vanuit kennis en
kunde kan de bemiddelaar dan culturele verschillen transformeren tot ingangen voor succesvolle
bemiddelingen. Belangrijk hierbij is bewust te worden van de eigen aannames en verwachtingen bij
cliënten.

Omgaan met heftige emoties (1 hele dag of twee dagdelen)
In deze dagtraining leren de bemiddelaars omgaan met heftige emoties als woede, verdriet en
angst en gedrag als agressie in het gesprek. In de meeste opleidingen tot bemiddelaar is daar geen
of weinig aandacht voor. Centraal staat hoe deze emoties te begrijpen en te bruikbaar te maken
voor het proces. Vanuit kennis en kunde kunt u heftige emoties transformeren tot de meest
effectieve sleutels voor succesvolle bemiddelingen.

Workshops en trainingen voor coördinatoren (1 of meer dagdelen)
CoCon Trainingen biedt ook coördinatoren van Buurtbemiddeling workshops en trainingen: de
inhoud kan naar wens gericht zijn op verdieping, verbreding, APK, troubleshoot, coaching of
specifieke onderwerpen, vragen en behoeften.

Meer informatie en aanmelden:

CoCon Training Center

Van der Takstraat 102A,
3071 LM Rotterdam

Telefoon:
010 481 58 36

E-mail:
info@colouredconsultancy.nl