Download de magazine en lees over het succes van de advieslijn woonoverlast, de geschiedenis van CoCon beschreven door de oprichtster Fica Djohani, een casusbeschrijving door een buurtbemiddelaar, de nieuwe verdiepende trainingen en de gezichten van het CoCon team.