De Goudsmederij is een programma van CoCon waarin buurtgenoten (jong en oud) essentiële sociale en communicatieve vaardigheden aanleren en deze gericht kunnen gaan benutten.

De werkwoorden die hierin centraal staan zijn: Ontmoeten, ontplooien, verbinden en activeren. Zo kan het ‘menselijk goud’ in een buurt, wijk of stad worden verzilverd.

De deelnemers leren om contact te maken met zichzelf en met anderen en bewust(er) te worden van hun eigen manier van communiceren, samenwerken en samenleven. Daarmee verbeteren ze deze cruciale competenties en leren feedback te geven en ontvangen, omgaan met conflicten en heftige emoties van anderen en zichzelf en krijgen bovendien meer inzichten in hun eigen denkwijze en die van anderen. Naast een Community Skills Training is er daarvoor facultatief een Community Kadertraining en Community Networking.

De belangrijkste doelstelling van het hele programma is het transformeren van allerhande conflict naar positief en actief contact op alle mogelijke niveaus en schalen – met jezelf, met anderen, met je leefomgeving: Van conflict naar contact.

Neem vrijblijvend contact met ons op over wat wij voor u kunnen betekenen