Op 25 september ging de gemeenteraad in gesprek met Rotterdam Zuid over het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. CoCon was uitgenodigd om hieraan deel te nemen en bracht twee casussen in bij de tafelgesprekken met de thema’s Wonen en Veiligheid.

 

Een informatieve dag, waardevolle ontmoetingen en gesprekken. Wij denken graag verder mee in de uitvoering van het NPRZ. Verbinding is een sleutelwoord, die kan groeien en verdiepen door elkaar te kennen en elkaars expertise te benutten. Onze kracht ligt in het verbinden van Rotterdammers, jong en oud, door dialoog en oog te hebben voor de diversiteit aan talenten en die in te zetten voor een sterker Rotterdam Zuid. Gezien de toenemende verharding, polarisatie en agressie, is meer dan ooit dialoog en wederzijds respect van cruciaal belang!