• De prijs van woonoverlast

https://colouredconsultancy.nl/de-prijs-van-woonoverlast/

Rotterdam, 2015

  • Handboek Jongerenbuurtbemiddeling

Rotterdam, CoCon, 2007

  • Een goede buurt

Buurtbemiddeling IJsselmonde voor en door bewoners, 2001

  • Kinderopvang: Opvoeden in diversiteit (artikel)

de dagelijkse praktijk in kindercentra

  • Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Buurtbemiddeling, het Rotterdamse model

Delft, Eburon, 1999

  • Samen vertellen: ja doen!

Themapakket voor ouderbijeenkomsten over voorlezen en vertellen

Den Haag, NBLC, 1996

  • Opvoeden, hoe doe jij dat nou?, zeven bijeenkomsten voor ouders

Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995

  • Andere tijden, andere koersen, bouwstenen voor een opleidings- en beroepsprofiel

Utrecht, PROMES, 1994

  • Kinderen kleuren de toekomst

Artikel: intercultureel opvoeden in theorie en praktijk

Platform Jonge Allochtonen

Utrecht, De Tijdstroom, cop 1994

  • Module Interetnisch Werken tbv MDGO-AW opleidingen leidster kindercentra

Stichting VSP – Welzijn (Vier Steden Project), 1992

  • Weten wat je wilt: een stappenplan voor beleidsontwikkeling ten behoeve van allochtone vrouwenorganisaties

Utrecht, LSOBA, 1992