Groen licht voor CoCon: het eerste Toekomstplan, als onderlegger bij de nieuwe overeenkomst met de IJsselmondse opdrachtgevers

CoCon organiseert BBIJ deelgemeentebreed met een team projectleiders, een coördinator en een team bemiddelaars, het motto: ‘Voor, door en van bewoners’

CoCon gaat in Zuidwijk (Charlois) BB opnieuw starten

Start landelijk ontwikkeltraject Jongerenbuurtbemiddeling in samenwerking met HKenP en gefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels en de lokale opdrachtgevers.

Een domper voor het Rousseauhuis: tijdens de jaarwisseling brand het gehele Rousseauhuis af. De vrijwilligers hadden net het pandje ernaast erbij gekregen en zelf opgeknapt.