CoCon biedt ruimte aan talenten die de buurt- en schoolsamenleving versterken en verbeteren. Wij werken vanuit een positieve waardering van diversiteit van mensen en wensen.

CoCon biedt positieve oplossingen voor samenlevingsproblemen in de wijk. Zij traint en empowert jonge en oude bewoners in maatschappelijke participatie. De zelfredzaamheid en de sociale kwaliteit van een buurt stijgen hierdoor zichtbaar.

Concreet bieden wij naast ons maatwerk de volgende oplossingen:

Aanpak woonoverlast
Wij bieden u korte en betaalbare high impact trajecten om hardnekkige woonoverlast effectief aan te pakken. Op basis van 25 jaar ervaring en gespecialiseerde kennis leveren wij u het gewenste resultaat. Wij voeren de door u gekozen aanpak uit of trainen u om het zelf te doen.

Biedt als eerste interventie als bewoners er zelf onderling niet uitkomen: Buurtbemiddeling. Een bewezen succesvolle aanpak van woonoverlast voor en door buren, laagdrempelig en met lage kosten. Een professioneel begeleid team van getrainde vrijwilligers bemiddelt in allerlei soorten burenoverlast. Wij zijn pionier van Buurtbemiddeling in Nederland (het eerste project starten wij 1996) en hebben de methodieken voortdurend vernieuwd en uitgebreid.
Transformeer een probleemstraat of probleemcomplex van brons en zilver naar een “gouden situatie”: onze Gouden Straat aanpak. De bewoners staan centraal, de professionals werken samen en faciliteren vanuit maatwerk voor de situatie die immers altijd heel specifiek en uniek is.

Ook bieden wij coaching aan voor bewoners om eenzijdig hun conflictervaring positief te beïnvloeden of zelfs geheel op te lossen. Dit doen wij met geavanceerde transformatieve gesprekstechnieken. Eén of enkele sessies volstaan om de bewoner acceptatie en grip op zijn of haar omgang met de overlastsituatie te laten krijgen en weer prettig te kunnen wonen.
• Buurtbemiddeling 2.0 (klassieke Buurtbemiddeling uitgebreid met diverse nieuwe methodieken en aanpakken, minimale looptijd: een jaar)
• Gouden Straat: transformeer een probleemstraat in een jaar naar een successtraat
• Jong & Oud Lossen het Op! dialoogaanpak van jongerenoverlast samen met oudere bewoners in een straat, buurt of op een plein
• coachingsessie voor bewoners met eenzijdige reductie van overlastervaring: de bewoner ervaart na één of enkele sessies weer woongenot, leefbaarheid en handelingsvrijheid, binnen de overlastsituatie

Integratie en participatie van nieuwkomers of oudkomers in de wijk

• informatieve en verbindende introductiebijeenkomsten voor nieuwkomers in de wijk
• laagdrempelige en speelse cursus over de diversiteit aan mensen, culturen en leefstijlen in de wijk