In de CoCon Basistraining Buurtbemiddeling (BB) leren vrijwilligers uit buurten en wijken op toegankelijke, enthousiaste en effectieve wijze de BB Basics: doel, methode, procedure en houding van de buurtbemiddelaar. Daarna gaan de deelnemers in hun eigen team aan de slag. De trainer geeft een terugkoppeling met eventuele aandachtspunten aan de deelnemer en de coördinator van het betreffende project.

Praktisch en interactief

Er wordt gewerkt in een informele, open en vertrouwelijke sfeer. Theorie is gekoppeld aan praktijk(oefeningen) middels rollenspel en huiswerk.

Feedback en reflectie vindt plaats aan de hand van kijkopdrachten en nabesprekingen. Er is veel ruimte voor zelf doen en ervaren aan de hand van oefeningen en rollenspel. De training is erop gericht dat de deelnemer oog krijgt voor zijn of haar eigen vaardigheden, kwaliteiten en valkuilen.Hiermee wordt ook de basis gelegd voor ‘de lerende bemiddelaar’: buurtbemiddeling vraagt om een continu leer- en ontwikkelproces vanuit methodiek, kwaliteiten, valkuilen, omgang met andermans en eigen weerstanden, do’s & don’ts en teamwork.

Toegankelijk en laagdrempelig

Wij vinden het belangrijk dat de training toegankelijk en laagdrempelig is zodat een brede doelgroep bereikt kan worden en een afspiegeling van het werkgebied kan worden gerealiseerd.

Ons uitgangspunt is dat in principe iedereen buurtbemiddelaar kan worden, waarbij het open staan voor anderen, kunnen luisteren, eigen oordelen achterwege kunnen laten belangrijke criteria zijn in het profiel van een bemiddelaar.

CCV-erkend

CoCon is pionier, ontwikkelaar en een door het CCV-erkend trainingsbureau voor de basistraining buurtbemiddeling (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Sinds de start van buurtbemiddeling (1996) heeft CoCon duizenden bewoners in diverse steden getraind tot buurtbemiddelaar of jongerenbuurtbemiddelaar.

De inhoud en werkwijze van de CoCon basistraining Buurtbemiddeling sluit aan bij de door het CCV opgestelde Leidraad kwaliteit basistraining vrijwilligers Buurtbemiddeling en het daarin opgenomen profiel van de bemiddelaar.

Deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van de basistraining hun certificaat en mediators kunnen zelf PE-punten aanvragen bij de NfM.

‘ Veel gelegenheid om te oefenen in een veilige sfeer, praktische wijze van kennisoverdracht aan de hand van pakkende begrippen/modellen’

‘Geweldige trainers, veel kennis, hielden rekening met verschillende niveaus van de deelnemers, flexibel: haakten makkelijk in op wat aan de orde kwam/gevraagd werd, voldoende aandacht voor alle deelnemers’

Voor informatie over verdiepingstrainingen voor buurtbemiddelaars, zie >> CoCon Thematrainingen