Jongeren tussen de 15 en 20 jaar dragen op een leerzame en stimulerende manier bij aan het oplossen van overlastsituaties in publieke ruimtes.

De jongeren bouwen bruggen tussen oud en jong, doen dit vrijwillig, hebben in hun vrije tijd een training tot jongerenbuurtbemiddelaar gevolgd en werken samen in een team begeleid door een professional. Hun motto: ‘Jongeren lossen het op!’

Cocon heeft in 2001 als eerste in Nederland de methodiek Jongerenbuurtbemiddeling ontwikkeld (JOLO). Onze gedachtegang: Jongeren zijn vaak betrokken bij conflicten, maar zelden betrokken bij het oplossen van een conflict. Denk bijvoorbeeld aan tieners die vaak voor overlast zorgen, tijdens het voetballen of spelen op straat. De buurtbewoner die hier last van heeft en rechtstreeks beklag doet bij een externe partij (politie, gemeente) is vaak de standaard procedure in zo’n situatie. Het station ‘praten met de jongens onder begeleiding van een bemiddelaar’ wordt dan overgeslagen. Door hangjongeren te betrekken bij het zoeken naar oplossingen of ze te laten bemiddelen bij conflicten, is de kans op een wederkerige, duurzame en vaak verrassend creatieve oplossing veel groter. Wij hebben zelf kunnen constateren dat jongeren die zo’n proces meemaken zelf ook bewuster worden van de overlast die zij in bepaalde situaties veroorzaken en inzien waar de frustratie van een bewoner vandaan kan komen. Goed voor iedereens toekomst dus!

Naast JOLO Jongerenbuurtbemiddeling biedt CoCon ook JOLO@School: leerlingenbemiddeling aan, of programma’s over sociale vaardigheden voor alle typen scholen.