CoCon wil met haar trainingsaanbod mensen in staat stellen hun eigen capaciteiten en kwaliteiten optimaal te benutten en in te zetten voor buurtbemiddeling of een van de advieslijnen woonoverlast.

Het gaat om het aanreiken van en het trainen in vaardigheden en methodieken die helpen bij het oplossen van problemen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Kern is dat wederzijds begrip ontstaat op basis waarvan de relatie en communicatie tussen betrokkenen hersteld en opgebouwd kunnen worden.

CoCon Basistrainingen

‘Onpartijdig met een luisterend oor’

In de CoCon Basistraining Buurtbemiddeling (BB) leren vrijwilligers uit buurten en wijken op toegankelijke, enthousiaste en effectieve wijze de BB Basics: doel, methode, procedure en houding van de buurtbemiddelaar.

Lees meer

CoCon Thematrainingen

25 jaar ervaring

CoCon heeft in de loop der jaren diverse thema- en verdiepingstrainingen ontwikkeld voor bemiddelaars en coördinatoren op basis van haar eigen praktijkervaringen, verzoeken van haar opdrachtgevers en vanuit het werkveld.

Lees meer

CoCon trainingskalender

CoCon Trainings Center

Wilt u weten wanneer en welke trainingen ingepland staan? Op onze trainingskalender vindt u informatie over de data, tijden en locatie.

Lees meer